UVJETI KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja odnose se na korištenje/uporabu aplikacije ETENIM, digitalne platforme za komunikaciju, edukaciju, istraživanje i promociju, koja putem ETENIM web administracije omogućuje distribuciju različitog sadržaja korisnicima na mobilne telefone kroz ETENIM mobilnu aplikaciju i web aplikaciju web.etenim.app (Aplikacija).

Vlasnik Aplikacije i nositelj sviju prava na nju je trgovačko društvo Nove platforme d.o.o. (NP)

Osobe koje koriste Aplikaciju su korisnici (Korisnici).

Za korištenje Aplikacije Korisnici mogu koristiti i svoju privatnu/osobnu adresu elektroničke.

U tom smislu, Korisnici mogu pristupiti Aplikaciji i koristiti je putem svojega privatnoga mobilnog telefona i internetske veze.

Svrha (korištenja) Aplikacije nije obrada i prikupljanje osobnih podataka, nego obrada i prikupljanje statističkih podataka o, na Aplikaciji, objavljenim sadržajima.

Njezinim korištenjem Korisnici prihvaćaju da putem Aplikacije prime i sadržaj koji distribuira NP, a koji sadržaj može  kreirati treća strana.

NP korištenjem Aplikacije prikuplja i obrađuje podatke o pregledima i odgovorima o na njoj objavljenim sadržajima u svrhu dobivanja/prikupljanja i obrade statističkih podataka.

NP ne prikuplja ni ne obrađuje osobne podatke Korisnika niti  mu oni korištenjem Aplikacije postaju dostupni.

Pristupanjem Aplikaciji Korisnici prihvaćaju ove Uvjete korištenja te pristaju da se njihovi odgovori o sadržajima objavljenim na Aplikaciji mogu koristiti u statističke svrhe, odnosno u svrhu istraživanja/ispitivanja tržišta na temelju tako prikupljenih statističkih podataka.

Korisnik može u svakome trenutku prestati koristiti Aplikaciju.

 Sva pitanja, pritužbe, prijedloge i obavijesti možete poslati/zatražiti na:

etenim.app

 ili

Nove platforme d.o.o., Zagreb, Gorjanovićeva 25.